galerie foto contact
administraţie date geografice economie cultura şi tradiţii turism                                       prima pagină
 


IMPORTANT !

Proces verbal selectie dosare pentru concurs referent SVSU

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus

ANUNȚ al CLSU APOLDU DE JOS referitor la COVID-19

ANUNȚ al CLSU APOLDU DE JOS referitor la COVID-19 - Lista zone afectate 15.03.2020

Anunt concurs pentru functia contractuala referent SVSU

Anunt concurs pentru functia contractuala muncitor calificat in cadrul Compartimentului administrativ

ANCPI - ghidul cetateanului

ANCPI - ghidul primarului

Anunt licitatie spatiu fitofarmacie

HCL nr. 68.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu situat in comuna Apoldu de Jos, nr. 96 - spatiu pentru comercializarea produselor fitofarmaceutice

Anunt concurs muncitor calificat

Dispozitie afisaj electoral

Sectii de votare in comuna Apoldu de Jos

Regulament privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local pentru proiecte de activitate sportiva

Anunt de participare

HCL nr. 37/2019 privind scoaterea la licitatie a unui lot de pasune comunala

Documentatie PUZ Hala productie pentru produse alimentare

Amenajament pastoral comuna Apoldu de Jos - pajisti comunale

Delimitarea sectiilor de votare

Hotararea nr. 16.2019 privind aprobarea inchirierii pasunilor din prorpietatea privata a comunei Apoldu de Jos

Anunt inchiriere pasune

Indicatori la data de 31.12.2018

Anunt concurs pentru functia contractuala muncitor calificat in cadrul Compartimentului administrativ

Anunt ref Legea nr. 231 din 2018

Anunt inchiriere spatiu pentru cabinet medical medicina de familie

Anunt licitatie in vederea inchirierii spatiului destinat Cabinetului Medical Individual - Medicina de Familie

Anunt concurs promovare grad superior

Notificare GDPR

Raportul implementarii Legii nr. 544-2001 in anul 2017

Comuna Apoldu de Jos organizează ședință pentru atribuirea directă în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani a unor terenuri pajiști din comuna Apoldu de Jos, situate în extravilanul comunei, în suprafata totala de 647,94 ha, pentru păşunatul ovinelor, caprinelor și bovinelor. Atribuirea va avea loc în data de 03.05.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Apoldu de Jos.
Documentele necesare participării la atribuire se pot obţine de la sediul Primăriei. Persoanele interesate să participe la sedinta de atribuire se pot înscrie până la data de 02.05.2018, ora 15.00. Informaţiile se pot obţine la sediul Primăriei, de pe pagina de internet www.comunaapoldudejos.ro sau la nr. de telefon 0269/588101, persoana de contact secretar Lupu Carmen -Aurelia.

HCL 11.2018 - aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Apoldu de Jos

Declaratie pentru completarea registrului agricol

Declaratie pentru completarea registrului agricol - model de completare.pdf

Invitatie pentru depunerea declaratiei privind inscrierea datelor in registrul agricol

Anunt concurs muncitor necalificat

Anunt organizare concurs consilier, clasa I, gradul profesional debutant, in cadrul Compartimentului financiar-contabil-buget

Anunt organizare concurs referent SVSU

HCL 59.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017

Anunt RONET
Modernizare strazi in comuna Apoldu de Jos
Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Apoldul de Jos
Concurs pentru ocuparea functiei de referent in cadrul Comp. finaciar-contabil


FORMULARE !

Declaratie privind inregistrarea in registrul Agricol

Date
Geograficex
 • aºezare geograficã
 • poziþia în teren
 • populaþie
 • climã
 • relief
 • reþeaua hidrograficã
 • compoziþia solulului
Turism
 • obiective turistice
 • trasee turistice
 • acces transport
Administraþie
 • primar
 • consiliul local
 • proiecte realizate
 • proiecte propuse
 • hotãrâri ale CL
 • informaþii utile
Culturã - Tradiþii
 • repere istorice
 • religie
 • educaþie
 • tradiþii folclorice
 • fii ai satului
 • toponimie
Economie
 • facilitãþi fiscale !
 • agricultura
 • oportunitãþi de afaceri
 • indicatori economici.

Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020

Planul de integritate al primariei comunei Apoldu de Jos

Declaratie SNA

Amănunte necesare pentru plătitorii de IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN :

Adresa:
Primăria Comunei Apoldu de Jos
str. Principală nr.72


Detalii cont:
Trezoreria Săliște
Cod Fiscal: 4678945
Cont: RO08TREZ58521070203XXX


Informaţii Generale
Apoldu de Jos

Comuna este situată la :
39 km de Sibiu
24 km de Sebeş Alba.

Legătura comunei cu reşedinţa de judeţ:
DJ 106 Apoldu de Jos - Miercurea Sibiului şi DN1 Miercurea Sibiului - Sibiu.

Reţeaua stradală:
17,6 km din care 2,4 km asfaltaţi.

Vecini:
Nord: Judeţul Alba;
Sud: Sălişte;
Est: Ludoş, Ocna Sibiului;
Vest: Miercurea Sibiului.

Cel mai apropiat spital:
Sibiu sau Sebeş.

Staţie cale ferată:
Gara Apoldu de Jos (la 1 km de sediul Consiliului Comunal).

Administraţie:
Primar - Ioan NICOARĂ
Viceprimar - Nicolae BOZAN
Secretar - LUPU CARMEN-AURELIA

PRIMĂRIA
str. Principală, nr. 72
557010 Apoldu de Jos
jud. Sibiu, România
tel. 0269/588101, fax 0269/588111
apoldudejos@gmail.com

ŞCOALA
tel. 0269/588212

DISPENSAR COMUNAL
tel. 0269/588105

POLIŢIE
tel. 0269/588108

MASURI

© Consiliul Local Apoldu de Jos 2005-2007 • webdesign TNT Computers | Politica de confidentialitate