galerie foto contact
administraţie date geografice economie cultura şi tradiţii turism                                       prima pagină
 
ADMINISTRAŢIE
CONDUCEREA PRIMĂRIEI APOLDU DE JOS
Primar Ioan NICOARĂ
  Profesia: contabil
Telefon: 0730/584290


Viceprimar Nicolae BOZAN
  Profesia: electromecanic
Telefon: 0730/584291


Secretar LUPU CARMEN AURELIA
  Profesia: consilier juridic
Telefon: 0730/584292
PERSONALUL PRIMĂRIEI APOLDU DE JOS
- Consilier - Compartimentul agricol – IOAN-VIRGIL OANA
- Consilier - Compartimentul contabil-finante-buget CRINA-ELENA BENȚA
- Referent - Compartimentul contabil-finante-buget CORNELIA DOROBANȚ
- Consilier - Compartimentul asistență socială – LIVIA-ADRIANA GOTTSCHLING
- Referent - Compartimentul stare civilă – STELA MAGDA
- Referent - Compartimentul impozite si taxe - MARIA – MARIANA SCOARȘTE
- Referent - Compartimentul serviciul voluntar pentru situații de urgență – VIOREL HODOROGEA
COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL
- BARBU IOAN-FLORIN
- BOZDOG NICOLAIE
- BUTA IOAN-ALEXANDRU
- COJOCARIU MOISE
- IVĂNCUȚĂ GHEORGHE
- MUNTEAN DUMITRU
- OLTEAN NICOLAE
- OPREAN VASILE
   
Declaratiile de avere si de interese ale functionarilor si demnitarilor publici
- Declaratii de avere si declaratii de interese 31.08.2017
- Declaratii de avere si declaratii de interese 2016
- Declaratii de avere
- Declaratii de interese
Rapoarte
- Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2015
- Raport de evaluare a implementarii legii nr.52/2003 - Centralizat

Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Apoldu de Jos, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Lista Functiilor - comuna Apoldu de Jos.pdf
   
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

- 2019 -

- Hotararea nr.39/2019

- Hotararea nr.38/2019

- Hotararea nr.37/2019

- Hotararea nr.36/2019

- Hotararea nr.35/2019

- Hotararea nr.34/2019

- Hotararea nr.33/2019

- Hotararea nr.32/2019

- Hotararea nr.31/2019

- Hotararea nr.30/2019

- Hotararea nr.29/2019

- Hotararea nr.28/2019

- Hotararea nr.26/2019

- Hotararea nr.25/2019

- Hotararea nr.24/2019

- Hotararea nr.23/2019

- Hotararea nr.22/2019

- Hotararea nr.22/2019 - Anexa - liste de investitii 2019

- Hotararea nr.21/2019

- Hotararea nr.16/2019

- Hotararea nr.15/2019

- Hotararea nr.14/2019

- Hotararea nr.13/2019

- Hotararea nr.12/2019

- Hotararea nr.11/2019

- Hotararea nr.10/2019

- Hotararea nr.9/2019

- Hotararea nr.8/2019

- Hotararea nr.7/2019

- Hotararea nr.6/2019

- Hotararea nr.5/2019

- Hotararea nr.4/2019

- Hotararea nr.3/2019

- Hotararea nr.2/2019

- Hotararea nr.1/2019

- 2018 -

- Hotararea nr.58/2018

- Hotararea nr.57/2018

- Hotararea nr.56/2018

- Hotararea nr.55/2018

- Hotararea nr.54/2018

- Hotararea nr.53/2018

- Hotararea nr.52/2018

- Hotararea nr.51/2018

- Hotararea nr.50/2018

- Hotararea nr.49/2018

- Hotararea nr.48/2018

- Hotararea nr.47/2018

- Hotararea nr.46/2018

- Hotararea nr.45/2018

- Hotararea nr.44/2018

- Hotararea nr.43/2018

- Hotararea nr.42/2018

- Hotararea nr.41/2018

- Hotararea nr.40/2018

- Hotararea nr.38/2018

- Hotararea nr.37/2018

- Hotararea nr.36/2018

- Hotararea nr.35/2018

- Hotararea nr.34/2018

- Hotararea nr.33/2018

- Hotararea nr.32/2018

- Hotararea nr.31/2018

- Hotararea nr.30/2018

- Hotararea nr.29/2018

- Hotararea nr.28/2018

- Hotararea nr.27/2018

- Hotararea nr.26/2018

- Hotararea nr.25/2018

- Hotararea nr.24/2018

- Hotararea nr.23/2018

- Hotararea nr.22/2018

- Hotararea nr.21/2018

- Hotararea nr.20/2018

- Hotararea nr.19/2018

- Hotararea nr.18/2018

- Hotararea nr.17/2018

- Hotararea nr.16/2018

- Hotararea nr.15/2018

- Hotararea nr.14/2018

- Hotararea nr.10/2018

- Hotararea nr.9/2018

- Hotararea nr.8/2018

- HCL-8-2018 ANEXA Lista de investitii 1

- HCL-8-2018 ANEXA Lista de investitii 2

- Hotararea nr.7/2018

- Hotararea nr.6/2018

- Hotararea nr.5/2018

- Hotararea nr.4/2018

- Hotararea nr.3/2018

- Hotararea nr.2/2018

- Hotararea nr.1/2018

- 2017 -

- Hotararea nr.59/2017

- Hotararea nr.58/2017

- Hotararea nr.57/2017

- Hotararea nr.56/2017

- Hotararea nr.55/2017

- Hotararea nr.54/2017

- Hotararea nr.53/2017

- Hotararea nr.52/2017

- Hotararea nr.51/2017

- Hotararea nr.50/2017

- Hotararea nr.48/2017

- Hotararea nr.47/2017

- Hotararea nr.46/2017

- Hotararea nr.45/2017

- Hotararea nr.40/2017

- Hotararea nr.39/2017

- Hotararea nr.38/2017

- Hotararea nr.37/2017

- Hotararea nr.36/2017

- Hotararea nr.35/2017

- Hotararea nr.34/2017

- Hotararea nr.33/2017

- Hotararea nr.32/2017

- Hotararea nr.31/2017

- Hotararea nr.30/2017

- Hotararea nr.29/2017

- Hotararea nr.28/2017

- Hotararea nr.27/2017

- Hotararea nr.26/2017

- Hotararea nr.25/2017

- Hotararea nr.24/2017

- Hotararea nr.23/2017

- Hotararea nr.22/2017

- Hotararea nr.21/2017

- Hotararea nr.20/2017

- Hotararea nr.19/2017

- Hotararea nr.18/2017

- Hotararea nr.17/2017

- Hotararea nr.16/2017

- Hotararea nr.15/2017

- Hotararea nr.14/2017

- Hotararea nr.13/2017

- Hotararea nr.12/2017

- Hotararea nr.11/2017

- Hotararea nr.10/2017

- Hotararea nr.9/2017

- Hotararea nr.8/2017

- Hotararea nr.7/2017

- Hotararea nr.6/2017

- Hotararea nr.5/2017

- Hotararea nr.4/2017

- Hotararea nr.3/2017

- Hotararea nr.2/2017

- Hotararea nr.1/2017

- 2016 -

- HCL nr. 65/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare străzi în comuna Apoldu de Jos”

- HCL nr. 66/2016 privind aprobarea implementării proiectului ”Modernizare străzi în comuna Apoldu de Jos”

- Hotărârea nr.21/2016

- Hotărârea nr.20/2016

- Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.19/2016

- Hotărârea nr.19/2016

- Hotărârea nr.18/2016

- Hotărârea nr.17/2016

- Hotărârea nr.16/2016

- Hotărârea nr.15/2016

- Hotărârea nr.14/2016

- Hotărârea nr.13/2016

- Hotărârea nr.12/2016

- Hotărârea nr.11/2016

- Hotărârea nr.10/2016

- Hotărârea nr.9/2016

- Hotărârea nr.8/2016

- Hotărârea nr.7/2016

- Hotărârea nr.6/2016

- Hotărârea nr.5/2016

- Hotărârea nr.4/2016

- Hotărârea nr.3/2016

- Hotărârea nr.2/2016

- Hotărârea nr.1/2016

- 2015 -

- Hotărârea nr.58/2015.

- Hotărârea nr.57/2015.

- Hotărârea nr.56/2015.

- Hotărârea nr.55/2015.

- Hotărârea nr.54/2015.

- Hotărârea nr.53/2015.

- 2014 -

- Hotărârea nr.41/2014.

- Hotărârea nr.40/2014.

- Hotărârea nr.39/2014.

- Hotărârea nr.38/2014.

- Hotărârea nr.37/2014.

- Hotărârea nr.36/2014.

- Hotărârea nr.35/2014.

- Hotărârea nr.34/2014.

- Hotărârea nr.33/2014.


- Hotărârea nr.31/2014, privind aprobarea inscrierii in vederea participarii comunei Apoldu de Jos la concursul pentru buna gospodarire a comunelor si oraselor din judetul Sibiu .


- Hotărârea nr.30/2014, privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de canalizare.


- Hotărârea nr.29/2014, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul2014.


- Hotărârea nr.28/2014, privind alegerea presedintelui de sedinta .
- 2007 -

1. Hotărârea nr.26/2007, privind participarea consiliului Local al comunei Apoldu de Jos ca membru fondator al asociaţiei "Zilele culturale ale Apoldului - Fiii satului - Apolzenii".

2. Hotărârea nr.27/2007, privind aprobarea cumpărării imobilului înscris în CF 6917 Apoldu de Jos, top 208, 209, cu efectuarea reparaţiei capitale necesare.

3. Hotărârea nr.28/2007 privind rectificarea bugetului.

4. Hotărârea nr.29/2007 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.

5. Hotărârea nr.30/2007 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008.

6. Hotărârea nr.31/2007 privind aprobarea parteneriatului în vederea participării la proiectul "Gestionarea integrată a deşeurilor menajere în 20 de localităţi ale zonei Mărginimea Sibiului", depus în cadrul programului Phare 2005 Coeziune Economica şi Socială -Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu.
   
 
Masuri preventive si operative pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii la nivel local DESCARCA

    telefon   fax   email
PRIMĂRIA 0269/588101 0269/588111 apoldudejos@gmail.com
ŞCOALA 0269/588212    
DISPENSAR COMUNAL 0269/588105    
POLIŢIE 0269/588108    

Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020

Planul de integritate al primariei comunei Apoldu de Jos

Declaratie SNA

Amănunte necesare pentru plătitorii de IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN :

Adresa:
Primăria Comunei Apoldu de Jos
str. Principală nr.72


Detalii cont:
Trezoreria Săliște
Cod Fiscal: 4678945
Cont: RO08TREZ58521070203XXX


Informaţii Generale
Apoldu de Jos

Comuna este situată la :
39 km de Sibiu
24 km de Sebeş Alba.

Legătura comunei cu reşedinţa de judeţ:
DJ 106 Apoldu de Jos - Miercurea Sibiului şi DN1 Miercurea Sibiului - Sibiu.

Reţeaua stradală:
17,6 km din care 2,4 km asfaltaţi.

Vecini:
Nord: Judeţul Alba;
Sud: Sălişte;
Est: Ludoş, Ocna Sibiului;
Vest: Miercurea Sibiului.

Cel mai apropiat spital:
Sibiu sau Sebeş.

Staţie cale ferată:
Gara Apoldu de Jos (la 1 km de sediul Consiliului Comunal).

Administraţie:
Primar - Ioan NICOARĂ
Viceprimar - Nicolae BOZAN
Secretar - LUPU CARMEN-AURELIA

PRIMĂRIA
str. Principală, nr. 72
557010 Apoldu de Jos
jud. Sibiu, România
tel. 0269/588101, fax 0269/588111
apoldudejos@gmail.com

ŞCOALA
tel. 0269/588212

DISPENSAR COMUNAL
tel. 0269/588105

POLIŢIE
tel. 0269/588108

MASURI

© Consiliul Local Apoldu de Jos 2005-2007 • webdesign TNT Computers | Politica de confidentialitate