galerie foto contact
administraţie date geografice economie cultura şi tradiţii turism                                       prima pagină
 
TURISM

Apoldu de Jos, judetul Sibiu Apoldu de Jos, judetul Sibiu Apoldu de Jos, judetul Sibiu OBIECTIVE TURISTICE

BISERICA ORTODOXĂ DE LEMN CU HRAMUL "SF. EVANGHELIST IOAN" DIN APOLDU DE JOS
Este așezată în același cimitir cu biserica "Buna Vestire", la circa 150 m spre est. Tradiția spune ca ar fi fost adusă de la Ocna-Sibiului, pe la sfârșitul sec. al XVII-lea.

O inscripție aflată pe peretele ce desparte naosul de pronaos atestă biserica din sec. al XVIII-lea:

"Zugrăvitu-s-a această biserică în zilele Înălțatului Împărat Iosif al II-lea, fiind arhiereu neunit Sofronie Chirilovici și s-a zugrăvit de Simion Zugravul din Craiova, pe cheltuiala și purtarea de grijă a ctitorilor I. Blatea, Ioan Lazăr, Iosif Baltea, Ioan Cândea și Moise Blatea".

Biserica este în formă de navă cu acoperiș din țiglă solzi. Clopotnița este din lemn, acoperită cu șindrilă. Pictura din altar este distrusă, cele din naos și pronaos sunt în stare mai bună. Biserica a fost declarată monument istoric.

BISERICA ORTODOXĂ CU HRAMUL "SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL" DIN SÂNGĂTIN
Biserica este monument istoric și ar fi fost adusă în satul Sîngătin prin anii 1680-1685 din locul numit "Valea Spinelui", din Apoldu de Jos, și este așezată în cimitir, în spatele curții parohiale. Este construită din bârne de stejar, tencuită și acoperită cu șiță. Cu țiglă a fost acoperită de abia în anul 1912.

A fost complet refacută de părintele Gheorghe Bădilă, păstrându-i-se forma inițială. La demolare a fost găsită o scândură bătută în ușa bisericii, peste bârne, cu un text scris cu litere chirilice, după care s-a putut deduce că biserica a fost adusă, de fapt, din Topârcea.

Alte obiective turistice:
Castrul roman (Sub Gorgan)
Valea Sîngătinului


TRASEE TURISTICE

Apoldu de Jos - sat Sîngătin - Podișul Secașelor - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail și Gavril" (1682)

Apoldu de Jos - Podișul Secașelor / râul Secaș - Biserica din lemn "Sf. Evanghelist Ioan" (1771), tezaur monetar roman

Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020

Planul de integritate al primariei comunei Apoldu de Jos

Declaratie SNA

Amănunte necesare pentru plătitorii de IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN :

Adresa:
Primăria Comunei Apoldu de Jos
str. Principală nr.72


Detalii cont:
Trezoreria Săliște
Cod Fiscal: 4678945
Cont: RO08TREZ58521070203XXX


Informaţii Generale
Apoldu de Jos

Comuna este situată la :
39 km de Sibiu
24 km de Sebeş Alba.

Legătura comunei cu reşedinţa de judeţ:
DJ 106 Apoldu de Jos - Miercurea Sibiului şi DN1 Miercurea Sibiului - Sibiu.

Reţeaua stradală:
17,6 km din care 2,4 km asfaltaţi.

Vecini:
Nord: Judeţul Alba;
Sud: Sălişte;
Est: Ludoş, Ocna Sibiului;
Vest: Miercurea Sibiului.

Cel mai apropiat spital:
Sibiu sau Sebeş.

Staţie cale ferată:
Gara Apoldu de Jos (la 1 km de sediul Consiliului Comunal).

Administraţie:
Primar - Ioan NICOARĂ
Viceprimar - Nicolae BOZAN
Secretar - LUPU CARMEN-AURELIA

PRIMĂRIA
str. Principală, nr. 72
557010 Apoldu de Jos
jud. Sibiu, România
tel. 0269/588101, fax 0269/588111
apoldudejos@gmail.com

ŞCOALA
tel. 0269/588212

DISPENSAR COMUNAL
tel. 0269/588105

POLIŢIE
tel. 0269/588108

MASURI

© Consiliul Local Apoldu de Jos 2005-2007 • webdesign TNT Computers | Politica de confidentialitate